DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pravidelné aktivity

Výuka náboženství pro děti

Středa 15.00 - 15.45 (P. Benedikt) starší děvčata

Středa 16.00 - 16.45 (P. Benedikt) starší kluci

Pátek 15.00 - 15.45 (P. Benedikt) mladší

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

 


Schola gregoriánského chorálu

pod vedením Víta Kubánka se schází každý čtvrtek v 19.00 ve farní budově (vchod Pštrossova 17). Kdokoli by se chtěl, bez ohledu na věk, připojit, je vítán.

 

Brigády v kostele sv. Vojtěcha

budou o sobotách 23. 3., 20. 4., 25. 5. a 22. 6. (V 7.00 mše sv., 8.00 snídaně, od 9.00 práce, oběd). Předem děkujeme.Hovory o víře s P. Benediktem

Středa 19.50 - 20.40
(Farní centrum u sv. Vojtěcha, Vojtěšská ulice, vstup přes kostel)

Pátek 16.00 - 17.00

(Farní centrum u sv. Vojtěcha, vstup Pštrossova 17)

Hovory jsou určené pro ty dospělé, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, připravit se  k přijetí křtu nebo prvnímu svatému přijímání, biřmování, případně "jen" prohloubit svoje vědomosti. Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na jednu přednášku.

                                                 28. 2./1. 3. Stanou se jedním tělem.                       

6. 3./8. 3. Teď jsem Kristus!

13. 3./15. 3. Sám a sám.     

20. 3./22. 3. Koukej si udělat volno, zvu tě ke stolu.

                                              27. 3./29. 3. Hovory nejsou.                                       

3. 4./5. 4. Slavme!

10. 4./12. 4. Co se to s nimi stalo?       

17. 4./19. 4. Bůh až na posledním místě.

                    24. 4./26. 4. Koho mám poslouchat?                      

1. 5./3. 5. Hovory nejsou.

                                                        8. 5./10. 5. Hovory nejsou.                                      

15. 5./17. 5. Hovory nejsou.

                                    22. 5./24. 5. Jaké nesu ovoce?                                

29. 5./31. 5. Petr z Prahy.

5. 6./7. 6. Jak poznat Boží vůli.    

12. 6./14.6. Co mám dělat?

19. 6./21. 6. Pořád.

 

 

 

Farní káva

Vždy po ranní mši sv. (úterý, čtvrtek, sobota, neděle) u sv. Vojtěcha, jste zváni k malému posezení do budovy fary

- vstup přes sakristii.

 

Malé pouti pro dospělé

plánujme vždy druhou neděli v měsíci

(sraz před kostelem sv. Vojtěcha ve 14 hodin, návrat ve večerních hodinách)

Termíny: 14. 1. a 11. 2.

 

Sobotní pouti pro děti prvního stupně

Plánujeme vždy třetí sobotu v měsíci: 20. 1. a 17. 2. Může se připojit kdokoli další, informace u P. Benedikta.

 

 

Mariánské společenství

Schází se každý čvrtek od 18.45 na faře u sv. Vojtěcha.

 

Adorace

Každý čtvrtek v kostele sv. Voršily po mši sv. do 18.30.

První středu v měsíci je Výstav Nejsv. Svátosti Oltářní v kostele sv. Vojtěcha po mši sv. do 20.30 hodin.

 


Přípravy ke svátostem je možno domluvit osobě s farářem (P. Benedikt).