DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podpořte nás


Podpořit naši farnost můžete různými způsoby. Kromě obětovaného utrpení a těžkostí budeme rádi např. za Vaši účast na mši svaté, modlitbu růžence, při úklidech kostelů, přípravě květinové výzdoby a v neposlední řadě také za podporu finanční, kterou lze vhodit jak do kasiček v kostele, tak poslat převodem přímo na účet farnosti (Česká spořitelna 4782089369/0800). Naše farnost nemá žádné jiné příjmy, kromě Vašich darů. Farář farnosti Vám rád vystaví potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně.  Na dobrodince pamatujeme každý měsíc obětí mše sv.
Děkujeme !
 

Restaurování a opravy v kostele sv. Vojtěcha v roce 2023

Opět pokračujeme v postupných opravách a restaurování u sv. Vojtěcha, bez Vaší pomoci to není možné.

Restaurování kazatelny (I. etapa)

Restaurování stříšky kazatelny. Doplnění zničených částí a restaurování. 437.000 Kč (grant cca 250.000 Kč, naše dary cca 187.000 Kč)


Restaurování poškozené části fasády z ulice Vojtěšská

Kvůli nepřidělení grantu nebudeme v tomto roce pokračovat.

 

Komunitní centrum sv. Vojtěcha - dofinancování

Děkujeme AP za poskytnutí daru a také všem dalším dárcům. Zatím čekáme na doplacení zbylé části grantu ze strany magistrátu. Věříme, že vše dobře dopadne.