DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kontakty

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město
Pštrossova 214/17, Praha 1 - Nové Město
PSČ 110 00
tel: 224 930 577
 
R. D. Benedikt Hudema, farář
mobil: 724 209 774
 
R. D. JLic Ondřej Pávek, výpomocný duchovní
mobil: 603235606
e-mail: ondrej.pavek@kapitula.cz
 

Pokud chcete mluvit s knězem, jste vítáni v budově fary (nejlépe po telefonické domluvě).

Rádi Vám posloužíme udílením svátostí, největšího pokladu, který Ježíš Kristus svěřil své Církvi, protože je k tomu však třeba náležité přípravy, ohlaste úmysl přijmout: Svátost manželství (alespoň 3 měsíce předem), Křest dítěte (alespoň měsíc předem). Přistoupit ke Svátosti smíření – zpovědi (je možné vždy 30 minut před začátkem bohoslužby v kostele nebo po předchozí domluvě kdykoli), Svátost pomazání nemocných (udělíme kdykoli na požádání).

V případě vážné nebo dlouhodobé nemoci nebo úrazu si můžete vyžádat návštěvu kněze přímo v nemocnici či doma (nejlépe po telefonické či ústní domluvě). Účast katolického kněze na pohřbu (nebo pohřeb v kostele), domluvte, prosíme, co nejdříve telefonicky, případně osobně, s knězem.