DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pomozte s restaurovanim kazatelny

PROČ RESTAUROVÁNÍ KAZATELNY U SV. VOJTĚCHA?

Vzhledem ke špatnému stavu mobiliáře kostela se ho snažíme opravit. Zatím se nám podařilo restaurovat postupně oltář sv. Anny a původní hlavní oltář sv. Vojtěcha.

V letošním roce jsme restaurovali I. etapu kazatelny (stříšku a sochy svou andělů a Ježíše Krista dobrého Pastýře) v celkové výši 437.000 Kč. Grantový příspěvek byl 250.000 Kč. Vybrali jsem 187.000 Kč. Pán Bůh oplať Vaše dary.

V příštím roce bychom rádi pokračovali spodní částí kazatelny (II. etapa) v celkové výši cca 1.000.000 Kč, pokud se nám podaří získat grant z Magistrátu hl. m. Prahy a MK ČR. Pak by náš příspěvek činil minimálně 400.000 Kč. Výsledky grantů by měly být jasné nejpozději v květnu 2024.

 


Budeme Vám vděčni za jakýkoli dar, ať už v hotovosti (do označené pokladničky) nebo na účet farnosti (478 208 936 9/0800) a rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely. Za dárce je pravidelně obětována mše sv. v kostele sv. Vojtěcha, bližší informace rádi sdělí členové ekonomické rady nebo farář. Děkujeme za Vaši podporu.

P. Benedikt Hudema, farář